Dessa certifikat är för en singel URL, typ www.domän.se.

Standard SSL Certificates  
Product Name Amount Save Issuance Validation Site Seal    
FreeSSL $0.00 $0.00 10 mins Domain Static MORE INFO Add To Cart
quicksslpremium $117.50 $13.00 10 mins Domain Static MORE INFO Add To Cart
RapidSSL $11.62 $57.38 10 mins Domain Static MORE INFO Add To Cart
 

Dessa certifikat är för en singel server med fler subdomäner,  typ www.domän.se, autodiscover.domän.se, mail.domän.se, dessa kallas ibland även för UC certifikat. Dessa certifikat kan inkludera upp till 25 olika subdomäner i ett certifikat.

SAN Certificates  
Product Name Amount Save Issuance Validation Site Seal    
GeoTrust True BusinessID Multi Domain
$282.50 $31.50 1-10 Day Organization Dynamic MORE INFO Add To Cart
 

Dessa EV (extended validation) certifikat är för en singel URL, typ www.domän.se. Där URL fältet i webbläsaren blir grön. Dessa certifikat används för onlinetjänster tyå e-handlesplatser, banker och andra tjänster där man vill ge besökaren en extra trygghet.

EV Certificates  
Product Name Amount Save Issuance Validation Site Seal    
GeoTrust True BusinessID with EV $235.00 $26.50 1-10 Day Organization Dynamic MORE INFO Add To Cart
 

Dessa certifikat är för en singel domän, men för valfri subdomän, typ *.domän.se. Dessa kallas för wildcard certifkat.

Wildcard SSL Certificates  
Product Name Amount Save Issuance Validation Site Seal    
GeoTrust True BusinessID Wildcard
$406.10 $30.40 10 mins Domain Dynamic MORE INFO Add To Cart
RapidSSL Wildcard $127.10 $141.90 Immediate Domain Static MORE INFO Add To Cart

Close

We uses cookies to remember and process the items in your shopping cart as well as to compile aggregate data about site traffic and interactions so that we can continue improving your experience on our site.